Project hulpverlening

Om voor risicogroepen als asielzoekers, tienermoeders, armoedegezinnen en dergelijke de hechting tussen ouder en kind te bevorderen, is het nodig een stap verder te gaan dan een aanbod te creëren waar deze ouders op af kunnen komen. Daarom werkt Wijzer in Hechting graag samen met hulpverleningsinstanties om samen met hen voor langere tijd (projectmatig), de thema’s rondom hechting op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen.

Als eerste is het belangrijk om naar de doelgroep zelf toe te gaan, zodat de drempel laag is om deel te nemen aan de activiteiten. Daarnaast is het belangrijk dat er tijd is om vertrouwen op te bouwen door steeds (bijvoorbeeld maandelijks) activiteiten aan te bieden. Workshops bieden de mogelijkheid op een laagdrempelige manier kennis over te dragen. Juist voor doelgroepen als asielzoekers, tienermoeders of andere risicogroepen, zijn workshops een geschikte manier om stil te staan bij de opvoeding. Per workshop wordt 1 thema behandeld wat met hechting te maken heeft. Ook wordt aan dat thema ‘handen en voeten gegeven’ door met elkaar een activiteit te doen die bij het thema past. Een workshop duurt 1 tot uiterlijk 1 1/2 uur. Vanaf 3 mensen kan een workshop georganiseerd worden.

Om een indruk te krijgen van een project rondom het thema hechting, vindt u hier een jaarprogramma van workshops, bestemd voor tienermoedergroepen.