Over mij – Eva van Meeuwen

fullsizeoutput_5a47

Van 2008-2012 studeerde ik deeltijd Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede en specialiseerde ik me in het thema gehechtheid.  Van 2006-2009 werkte ik in het speciaal basis onderwijs, waar ik veel te maken kreeg met ADHD, Autisme en hechtingsproblematiek bij 4-7 jarigen. Ik werkte graag met kinderen en vond het vooral belangrijk van hen te houden, vertrouwen, vrijheid, troost en veiligheid te geven en daarmee probleemgedrag te voorkomen. Nog steeds denk ik met veel plezier terug aan de jaren waarin ik met de kinderen kon spelen en al spelend ze leren en hen geborgenheid kon geven. Vanaf 2009-2015 werkte ik bij Stichting Ontmoeting, een organisatie voor volwassenen met ernstige problematiek aan de rand van de samenleving. Ik werkte daar als maatschappelijk werker, ambulant woonbegeleider en zorgcoördinator. Opmerkelijk vond ik de verhalen over de kinderjaren. Onvervulde behoeften en onveilige hechtingspatronen kenmerkten zich voor de problematiek die op volwassen leeftijd speelde. Ik vond het een uitdaging om een goede werkrelatie met deze mensen op te bouwen door ze vertrouwen, feedback, bemoediging en hoop te geven. Mijn basis was om ieder oprecht lief te hebben. Omgaan met persoonlijkheidsproblematiek gaf me uitdaging. Juist als het niet vanzelfsprekend is, zoeken naar manieren om een positieve relatie op te bouwen. Ik vond het schrijnend dat de gedragspatronen die volwassenen in hun kinderjaren hebben ontwikkeld, zo vastgeroest en bepalend waren voor hun verdere leven. De veelal problematische patronen waren vaak zelfs een deel van hun veiligheid geworden. Mijn verlangen groeide om dit bij de wortel aan te pakken, problemen te voorkomen. Vandaar dat ik me specialiseerde op het thema gehechtheid en in 2013 mijn praktijk Wijzer in Hechting oprichtte. Ik richt me voornamelijk op 0-7 jarigen, met de nadruk op de eerste 3 levensjaren. Omdat in die jaren de hechting ontstaat en levenslang van grote invloed is.