Contact

09532d931882e267a1407d2d2f4853f2

Eva van Meeuwen

06-48520013

eva@wijzerinhechting.nl

www.wijzerinhechting.nl

IBAN NL41KNAB0258639288

KVK 58474927


KLACHTENREGELING

Eva van Meeuwen hoort graag uw mening over de begeleiding die u ontvangen heeft. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over hoe u de begeleiding heeft ervaren of hoe u te woord werd gestaan. Graag ga ik hierover met u in gesprek, zodat de hulp- en dienstverlening vanuit Wijzer in Hechting kan verbeteren en anderen in de toekomst hier baat bij hebben.

U kunt in gesprek gaan met Eva van Meeuwen via eva@wijzerinhechting.nl of 06-48520013. Vaak kan zo’n gesprek het probleem oplossen.

Lukt het niet om in dit gesprek tot een oplossing te komen en bent u nog steeds ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt het reglement klachtrecht van de onafhankelijke klachtencommissie bij Eva van Meeuwen opvragen via eva@wijzerinhechting.nl of 06-48520013. Ik kan u daarbij desgewenst ook de adresgegevens verstrekken. Daarna kunt u, als u dat wilt, uw klacht schriftelijk of via email indienen bij de secretaris van de klachtencommissie.


PRIVACYVERKLARING

Van: Wijzer in Hechting

Voor privacygerelateerde vragen kan contact worden opgenomen met Eva van Meeuwen via eva@wijzerinhechting.nl of 06-48520013.

Eva van Meeuwen van Wijzer in Hechting verzamelt en verwerkt enkele persoonsgegevens, zoals:

  • voor en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • emailadres

Training en advies

Voor training en advies wordt wanneer nodig ook een lidmaatschapsnummer van de beroepsvereniging gevraagd. Deze gegevens worden verzamelt en verwerkt voor het adequaat aanbieden van training en advies, facturatie en het toekennen van accreditatiepunten.

Videobegeleiding

In het geval van begeleiding middels VIPP-SD of In Touch wordt een ‘toestemmingsverklaring gebruik videomateriaal’ aan de betrokken ouder voorgelegd en ondertekend. Hierop wordt naast bovenstaande ook de naam en leeftijd van het kind vastgelegd, met als doel het passend bieden van videobegeleiding aan ouder en kind. Videobeelden worden uitsluitend opgeslagen om de videofeedback voor te bereiden en een succesvol begeleidingstraject te bevorderen. Aan het einde van de videobegeleiding worden de videobeelden aan betreffende ouder overhandigd en verwijderd van de werkapparaten van Eva van Meeuwen, tenzij u schriftelijk heeft aangegeven dat uw videobeelden gebruikt mogen worden voor trainingsdoeleinden.

Gegevensuitwisseling met derden

Wanneer gegevens uitwisseling met derden wenselijk is, bijvoorbeeld overleg met uw behandelaar voor of tijdens het begeleidingstraject, dan wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd in de vorm van een overeenkomst.

Beveiliging

Eva van Meeuwen slaat de gegevens op een systeem dat voldoet aan alle AVG-richtlijnen en versleuteld is met een sterk wachtwoord. Deze gegevens worden ingezien vanuit werkapparaten die beveiligd zijn met een sterk wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn niet opgeslagen op een database. Er zijn enkele extra beveiligingscamera toegevoegd, zoals een antivirus pakket en dubbele authenticatie voor extra bescherming van uw persoonsgegevens.  Er wordt gebruik gemaakt van een systeem waardoor op afstand bedrijfsgegevens op alle apparaten kunnen worden gewist, zodat ook bij verlies of diefstal van werkapparaten, uw persoonlijke gegevens niet in handen van derden komen.

Minimale opslag persoonsgegevens

Eva van Meeuwen is zeer terughoudend in het opslaan van data en slaat dit alleen op zolang het nodig is voor het begeleidingstraject. Waar mogelijk worden alleen voornamen gebruikt in digitale correspondentie. Zoveel als mogelijk vind uitwisseling van persoonlijke informatie plaats binnen een face-to-face ontmoeting.

De website www.wijzerinhechting.nl gebruikt geen cookies.

Volledige inzage

U krijgt standaard volledige inzage in uw persoonlijke gegevens die bij Wijzer in Hechting opgeslagen zijn. Eva van Meeuwen ontvangt en stuurt alleen gegevens van u of de persoon die u toestemming heeft gegeven en deelt rapportages en scripts met u, omdat deze rapportages en scripts ten dienste van uw leertraject geschreven zijn. Het corrigeren of wissen van persoonsgegevens kan schriftelijk, met kopie van een identiteitsdocument worden aangevraagd. De gegevens worden dan binnen 14 dagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, gecorrigeerd of verwijderd.